Naše storitve vključujejo:

 • Podrobno analizo vaših potreb,  želja in možnosti
 • Optimizacijo in organizacijo police
  • izbiro načina zavarovanja terjatev
  • definiranje zavarovalnega portfelja
  • single risk“ zavarovanja
  • zavarovanje na promet
  • zavarovanje na odprte postavke
  • višino lastne udeležbe
  • dodatne posebnosti
  • zavarovanje pred izdobavo, sezonski limit, top-up cover, run in- run off cover
 • Pogajanja z zavarovalnico za optimalno kritje glede na strošek zavarovanja
 • Pomoč pri implementaciji zavarovalne police v vaše poslovne procese
 • Usposabljanje zaposlenih za pravilno dnevno obdelavo in upravljanje s polico
 • Svetovanje na dnevni bazi, posebno za pravilno in pravočasno izpolnitev vseh obveznosti, ki izhajajo iz police
 • Dnevno podporo za pridobitev adekvatnih limitov in kritja
 • Upravljanje in vodenje postopka podaljšanja zavarovalne pogodbe s prilagoditvami za novo zavarovalno obdobje