Razlika med sodno in izvensodno izterjavo

Sodna izterjava je rigorozna in postopkovno precej zahtevna izterjava, tekom katere nastajajo tako odvetniški kot sodni stroški. Tekom izvršbe ima dolžnik možnost, da ugovarja, zaradi česar se lahko sodni postopek precej zavleče. Medtem ko lahko dolžnik v sodnem postopku ugovarja, se dolžnika v primeru takšnih »ugovorov« v izvensodni izterjavi zelo preprosto postavi pred dejstva s tem, da se mu predloži dokazila, ki utemeljujejo upnikovo terjatev. V tem smislu je izvensodna izterjava hitrejša od sodne, saj je komunikacija z dolžnikom ažurna in neposredna. Istočasno pravnomočna izvršba ali tožba ni zagotovilo, da bo po dolgotrajnih sodnih postopkih upnik denar prejel – v primeru nelikvidnosti dolžnika sledijo postopki rubežnikov, kar upniku povzroča dodatne stroške brez zagotovila o poplačilu. S pričetkom izvensodne izterjave boste dolžniku poslali signal, da resno upravljate s terjatvami in vas bo prednostno obravnaval.