Plačilna nedisciplina in slaba likvidnost vas bosta morebiti primorali razmišljati tudi o odstopu terjatev, ki jih imate do kupcev. Poravnavanje obveznosti s kompenzacijami, asignacijami in cesijami (odstopu ali odprodaji) je v Sloveniji postalo skorajda neizogibni del vsakdanjega poslovanja. Potrebno se je zavedati, da je odstop terjatev le ena od oblik cesije in da v skladu z Obligacijskim zakonikom, ki to področje ureja, ni potrebno, da dolžnik v tem postopku sodeluje in da načeloma dolžnikova privolitev ni potrebna. Žal si določeni poslovni subjekti (predvsem velika podjetja) dovolijo v pogodbe vgraditi klavzule, kjer se odstop prepoveduje oziroma ne dovoljuje, kar lahko dodatno oteži poslovanje in zmanjša likvidnost. Slovensko poslovno okolje pozna različne možnosti odstopa terjatve, ki so predvsem vezane na čas odstopa. Omenimo le nekatere: faktoring (odkup nezapadlih terjatev) in odkup že zapadlih terjatev. Pri obeh načinih odprodaje terjatev se moramo zavedati pasti takšnega načina odstopa.