Pravilen in pravočasen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj. Ponujamo pomoč pri zvensodnih in sodnih izterjavah doma in v tujini. Svetujemo in ponujamo interno izobraževanje za učinkovito interno izterjavo.

Pomembno je pravočasno poskrbeti za izterjavo zapadlih terjatev, kar lahko pomeni tudi isti dan ob nastanku zamude. V današnjih časih se je potrebno zavedati zamud tudi stalnih poslovnih partnerjev. Zamuda pri plačilu, posebno če je nenadna, je pojav, ki ga je treba razumeti kot alarm in pravočasno reagirati, saj pomeni, da je dolžnik zapadel v likvidnostne težave in ga je potrebno, kljub morebitnim obstoječim dobrim odnosom, začeti terjati brez odlašanja. Enako pomembna kot zoper domače je tudi izterjava zoper tuje dolžnike (potrebno se je zavedati, da nelikvidnost ni problem zgolj Slovenije, ampak številnih držav EU in sveta). Izvensodna izterjava preko specializiranih agencij je možna tudi zoper dolžnike v tujini.

Sledenje dolžniku je potrebno začeti takoj po nastanku zamude, vendar ne kasneje kot 30 dni po zapadlosti. Potrebno je vnaprej določiti, koliko časa bo trajal interni postopek izterjave in po kakšnem času se bo neuspešna interna izterjava predala agenciji za izvensodno izterjavo. Izterjava dolgov preko zunanjih agencij se je v letih pred in tekom krize izkazala za zelo učinkovito, saj so stroški nižji kot pri sodnih postopkih (ni odvetniških stroškov), časovni okvir postopka je krajši in pogosto omogoča nadaljnje pogovore z dolžniškim podjetjem ter celo nadaljevanje sodelovanja z dolžnikom. Izvensodna oziroma predsodna izterjava omogoča tudi obročno odplačevanje, kar je v današnjem času pogosto bolj učinkovito kot zahtevek po takojšnjem plačilu celotnega dolga, kar je edino, kar sodna izvršba omogoča. V skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih pa je slovenski dolžnik dolžan poravnati 40 € kot stroške izterjave. Za storitev predsodne izterjave je potrebno podpisati pogodbo z agencijo, ki bo to storitev opravljala, ter dogovoriti provizijo, ki ji bo pripadala v primeru uspešnosti. Potrebno se je zavedati, da nekatere agencije zaračunavajo tudi začetne stroške. Uspešnost izterjave je odvisna od starosti terjatev, predanih v izterjavo, podatkov,ki jih upnik posreduje agenciji, države, v kateri se dolžnik nahaja, in od kvalitete agencije, ki storitev opravlja. Tako kot je potrebno preveriti poslovnega partnerja, je pomembno, komu zaupamo postopke izvensodne izterjave, saj so se v preteklem letu ustanovile številne agencije, ki nimajo izkušenj ali zadostnega znanja, nekatere izmed njih pa so tudi nelikvidne ali celo insolventne, kar povzroča tveganje v primeru, da dolžnik izpolni svojo obveznost na njihov račun.