Pravilen in pravočasen nadzor odprtih postavk bo znižal tveganje lastnih likvidnostnih vprašanj.
Ponujamo pomoč pri izvensodnih in sodnih izterjavah doma in v tujini.
Svetujemo in ponujamo interno izobraževanje za učinkovito interno izterjavo.
Več