V Sloveniji je ponudba za odkup že zapadlih terjatev precej razširjena. Strošek odkupa že zapadlih terjatev je v odstotkih višji, kot velja za nezapadle terjatve. Tudi pri tem odkupu se je potrebno zavedati rizika odprodaje terjatev z regresno in brezregresno pravico, kot tudi v kolikšnem času bo odstopnik prejel kupnino. Odkup že zapadlih terjatev z regresno pravico je veliko bolj razširjen način. To pomeni, da je v primeru neplačila odstopnik v obvezi odkupniku poravnati kupnino, zamudne obresti in stroške financiranja.

Pogodbe o odkupu terjatve v slovenskem prostoru pogosto vsebujejo klavzule, ki so za pravnega laika nejasne ali težko razumljive, zato upnikom, ki razmišljajo o prodaji terjatve, svetujemo, da angažirajo odvetnika ali gospodarskega pravnika, ki jim bo po pregledu osnutka pogodbe o prodaji že zapadle terjatve znal podati svoj nasvet oziroma opozoril na posledice, ki jih upnik morebiti ne želi ali ne pričakuje.