S pridobivanjem informacij o poslovanju poslovnega partnerja, tako kupca kot dobavitelja, boste naredili prvi korak v smeri varnega poslovanja. V današnjem času negotovosti je vsako podjetje enako odvisno tako od dobaviteljev kot od kupcev in informacija o finančnem stanju, v katerem se nahaja poslovni partner, bo omogočila pravočasne ukrepe za zaščito lastnega poslovanja. Nujno potrebno je preverjati bonitetno oceno slovenskih in tujih partnerjev in se ne zanašati samo na osebne stike in občutke.

Kako je določena bonitetna ocena?

Bonitetno oceno, ki izhaja iz analize finančnih postavk iz bilance stanja in uspeha, določa zunanje, objektivno in za to specializirano podjetje in pogosto se ocene razlikujejo od samo subjektivnih občutkov, ki jih podjetnik ali gospodarstvenik pridobi tekom poslovnih pogovorov.

Bonitetna ocena večine bonitetnih hiš sloni na posebnih izračunih in določa višino tveganja poslovanja s podjetjem ter možnost, da bo postalo insolventno v 12 mesecih po izdelavi bonitetne ocene. Ta podatek je izjemno pomemben, saj izhaja iz izračuna likvidnosti podjetja – torej, ali je podjetje sposobno poravnati finančne in poslovne obveznosti v določenem trenutku. Dobro bonitetno oceno in torej oceno, da je poslovanje s podjetjem varno, bo dobilo podjetje, čigar razmerje med kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi, sredstvi podjetja, terjatvami, prometom in drugimi postavkami je uravnoteženo. Po drugi strani pa podjetje, ki ima slabšo bonitetno oceno, očitno ne izpolnjuje zahtevanega razmerja, zato se je potrebno zavedati, da to pomeni tudi nizko likvidnost podjetja, kar pomeni, da obstaja povečana možnost nepravočasnega plačevanja.

Kako vam bonitetne analize pomagajo pri poslovnih odločitvah?

Bonitetna analiza in ocena bosta torej pomagali pravilno zastaviti način poslovanja s kupcem – prodajo s predplačilom (avans), zahtevo po bančni garanciji ali pa izjemno kontrolo nad odprtimi postavkami in pravočasnim plačevanjem.

V primeru slab(š)e bonitetne ocene dobavitelja pa se je potrebno ozreti po možnosti sodelovanja z drugimi dobavitelji, saj bo zaradi nepravočasne izdobave ali celo neizdobave storitve ali blaga podjetje utrpelo še večjo škodo.

Poleg bonitetne ocene se je potrebno zavedati in postaviti tudi najvišjo vrednost izpostavljenosti do podjetja, t. i. maksimalni kredit, ki naj bi ga s fakturiranjem na odprto še odobrili vašem kupcu. Razmerje med bonitetno oceno, oceno varnosti poslovanja s podjetjem in oceno maksimalnega kredita je zelo pomembno, saj je mikro ali malo podjetje lahko označeno kot »varno«, vendar naj bi vsota maksimalnega kredita bila primerna njegovi velikosti. Nekatere bonitetne hiše že same posredujejo ta izračun.